collage2_small
  1. Startside
  2. Om Selecta
  3. Bærekraftighet
  4. Samfunn

Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor

FN'S GLOBAL COMPACT

Mål

Hos Selecta har vi alltid som må å innføre bæredyktige og sosialt ansvarlige retningslinjer og prosedyrer, basert på de universelt anerkjente rammene definert av De Forente Nasjoner.

 

Aktivitet

Alle Selecta konsernets retningslinjer, prosedyrer og aktiviteter er i overensstemmelse med FN’s Global Compact, verdens største frivillige initiativ for virksomheters samfunnsansvar. Dessuten ber vi våre leverandører å følge dette initiativ. Selecta mener at det er den riktige måten å arbeide på, og det viser våre ønsker om å vise respekt for menneskerettighetene, forbedre arbeidsvilkårene, beskytte miljøet og bekjempe korrupsjon.