sustain-1
  1. Startside
  2. Om Selecta
  3. Bærekraftighet
  4. Miljø

Vi bryr oss om miljøet

TOUR OPTIMISATION PLANNING (TOP)

 

Mål

Vårt mål er å reduserer 80 mil. km, avstanden Selectas servicemedarbeidere tilbakelegger årlig, med minst 10% i løpet av de neste to årene, for slik å nedbringe CO2-utslipp.

 

Aktivitet

Selecta har investert over 1,5 mil. EUR i utviklingen av et automatisert ruteplanleggingssystem, som utarbeider effektive reiseruter for servicemedarbeiderne. Dette vil føre til en reduksjon i tilbakelagte km mellom Selectas kunder, samt optimere servicen av automatene, som igjen fører til   økt kundetilfredshet. Takket være TOP kan Selecta arbeide smartere, og på en mer miljø- og kundevennlig måte.

 

MILJØMESSIGE STANDARDER

Mål

Vi vil redusere kullstoffemisjoner og avfall ved bruk av miljøkrav på tvers av samtlige avdelinger, herunder gjenbruk, transport og utvikling av automater.

 

Aktivitet

Selecta gjennomfører regelmessige medarbeidertilfredshetsundersøkelser i hele konsernet. Vi tar oss tid til å introdusere nye medarbeidere til Selecta. Deretter blir det kontinuerlig kommunisert med medarbeidere på teammøter, gjennom publikasjoner om virksomhetens utvikling og deres kollegers resultater. Vi støtter forandring med fortsatt kommunikasjon, hvor det tydelig forklares hva som skjer, hvorfor det skjer og betydningen for de involverte.

 

HELSE OG SIKKERHET

Mål

Vårt mål er aktivt å sikre at de forretningsaktiviteter som utføres av Selecta ikke påvirker helse og sikkerhet hos Selectas medarbeidere, kundens medarbeidere eller medlemmer av offentligheten.

 

Aktivitet

Selecta avskaffer alt utstyr i overenstemmelse med standardene satt iht. Europa-Kommisjonens WEEF (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive). Ytterligere forlenger vi automatenes livssyklus, der det gir mening miljømessig, via renovering som sikrer at majoriteten av maskindelene gjenbrukes. Selecta investerer også i mer miljøvennlige automater, hvis design er tilrettelagt for gjenbruk ved slutten av deres livssyklus.

Hvor enn det er mulig, inngår vi partnerskap med gjenbruksordninger i de ulike landene for å sikre at kopper og emballasje gjenbrukes. 

 

UTVIKLING AV AUTOMATER

Mål

Vi leverer automater som anvender moderne produksjonsmetoder og teknologi til å øke deres energieffektivitet. Alle nye modeller skal, som minimum, ha en reduksjon i energiforbruket på 20% i forhold til den tidligere modell. Videre skal nye automater inneholde minst 10% gjenbrukte materialer. Selecta benytter LED-lys framfor tradisjonell belysning for å redusere energiforbruket. Vi sikter også mot å kjøpe over 90% av automatene fra leverandører med ISO14001 akkreditering.

 

Aktivitet

I løpet av de siste årene har Selecta lansert en rekke nye automater, hvor utviklingsmålet både er oppfylt og oversteget. St. Tropez, for eksempel, bruker 50% mindre energi i standby-modus enn den tidligere modell. Også Boston og Santa Fe, den nye generasjon av snack- og drikkevareautomater, konsumerer 24% mindre energi i standby-modus enn tidligere modeller.